Toponet 6.3 versijas

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Toponet 6.3.1.14

 • Atjaunota LĢIA fona karšu attēlošana
 • Nivelēšanas sadaļā - grafiskajā sadaļā attēlojas gājiena shēma
 • GNSS datu pēcapstrādē -> GNSS Pēcapstrādes izlīdzināšanā - palielināts zīmju skaits, papildināta atskaite, formatējums failos.

Toponet 6.3.1.8

 • Labojums 7 zīmju koordinātu apstrādē - tagad tiek korekti izvadītas visas koordinātu zīmes izvades failos
 • Nivelēšans sadaļas attīstība
 a) importē LS10/LS15 niveliera datus no instrumenta eksportētus GSI8 formātā



Toponet 6.3.0.105

 • Jauna licensēšanas adrese




 • Leica Captivate SmartPole (TPS un GNSS) vienā darbā mērīto datu apstrāde.

GS18 smartpole.jpg

- Datu formāts - Leica Captivate fails (*.xml) Captivate export xml.jpg

- Šai saistībā jauns parametrs <Toponet parametri - Citi iestatījumi> logā Toponet parametri-citi iestatijumi viss.jpg Toponet parametri-citi iestatījumi.jpg

Toponet parametri-Izvadit GPS punktus faila nav.jpg - rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti netiks attēloti

Toponet parametri-Izvadit GPS punktus faila ir.jpg - rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti tiks attēloti


 • Korekcija Trimbe *.dc failam, metodei - nosakot atbalsta punktus ar GNSS iekārtu un tālāk mērot ar TPS iekārtu (pārbaudes stadijā).

GNSS uzmērīto punktu augstuma pārrēķinam izveidota izvēle iestatīt nepieciešamo ģeoīda modeli DC-faila-augstuma-parrekins.jpg


 • Programmas instalācijas loga nomaiņa Toponet-instalacijas-logs.jpg

 • Jaunas datu izvada iespējas

Uz MicroStation - klasiskais MUC fails *.muc

Uz Bentley PowerSurey - jauns fails *.pmuc, ielasīšanai Bentley PowerSurvey programmā PMUC-fails.jpg





Toponet 6.3.0.87

 • Izlabota kļūda tīkla datnes a,v,p parametru darbībā.

Attēls:Piemers.jpg