Toponet 6.3 instalācija

No ''Toponet''
Jump to navigation Jump to search

Sistēmas prasības

  • Windows 7 vai jaunāka
  • Microsoft NET 4.6.2 framework


Sistēmas reģionālie uzstādījumi

Control Panel -> Region 757 × 521

Parametrus iestatām kā parādīts attēlā zemāk

03 Control panel regional.png 04 Control panel regional.png

Saglabājam iestatījumus
Programmatūra

Lai uzinstalētu Toponet - iegūstam legālu Toponet instalācijas datni un startējam to.


Tad izejam cauri sekojošiem soļiem:

Valodas izvēle

01 instalacija.png

Izvēlamies valodu no pieejamā saraksta.

Uzstādīšanas uzaicinājuma ekrāns

02 instalacija.png

Iepazīstamies ar uzstādīšanas noteikumiem. Šie noteikumi satur svarīgu informāciju par to lai programmatūra tiktu veiksmīgi uzstādīta. Kad esam iepazinušies - noklikšķinām Uz priekšu

Licences noteikumi

03 instalacija.png

Iepazīstamies ar licences noteikumiem un, ja piekrītam tiem, noklikšķinām Uz priekšu.

Uzstādāmo komponenšu izvēle

03a instalacija.png

Šeit izvēlamies uzstādāmās komponentes.


Komponenšu apraksts
Komponente Apraksts
Datu apstrādes programma 32 bitu versija
Datu apstrādes programma 64 bitu versija

Kad komponentes izvēlētas, noklikšķinām Uz priekšu.

Instalācijas mapes izvēle

04 instalacija.png

Izvēlamies programmas uzstādīšanas mapi. Vairumā gadījumu atstājam esošo. Kad esam gatavi - noklikšķinām Uz priekšu.


Start menu mapes izvēle

05 instalacija.png

Norādām start menu mapes nosaukumu. Vairumā gadījumu - atstājam esošo. Tad noklikšķinām Uz priekšu.

Papildus darbu ekrāns

Šis ekrāns parādās, ja izvēlamies uzstādīt komponenti Toponet datu apstrādes programma.

06 instalacija.png

Papildus opciju apraksts
Opcija Apraksts
Izveidot ikonu uz ekrāna Izveidot palaišanas ikonu uz ekrāna

Kad opcijas izvēlētas, noklikšķinām Uz priekšu

Gatavs uzstādīšanai ekrāns

07 instalacija.png

Šis ekrāns parāda uzstādāmās komponentes. Ja viss pareizi - noklikšķinām Uzstādīt - un sāksies uzstādīšanas process.

Uzstādīšana pabeigta ekrāns

Ja uzstādīšana veiksmīgi tiks pabeigta, parādīsies sekojošs ekrāns:

08 instalacija.png

Ja tiks uzstādīta komponente Toponet Datu apstrādes programma, tad parādīsies opcija Palaist Toponet. Ja šī opcija tiks iezīmēta, tad uzreiz tiks palaista Toponet programma.

Aktivizācija

Pēc programmas startēšanas parādīsies sekojošs logs:

Toponet altivizacijas logs.jpg


- Jums ir iespēja izmantot programmu 3 dienas bez maksas.

- Lai aktivizētu programmu, mašīnas kods jāatsūta uz e-pastu toponet@toponet.lv.

  (pēc līguma noslēgšanas un rēķina apmaksas jums tiks nosūtīts Licences kods)

Svarīgi !!!

Toponet korektai darbībai, mapju un datņu nosaukumi nedrīkst saturēt Latviešu valodas burtus Āā,Čč,Ēē,Ģg,Īī,Ķķ,Ļļ,Ņņ,Šš,Ūū,Žž.

Skatīt arī