Toponet 6.0 versijas

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Toponet 6.0.0.135

 • Pievienots BAS77->EVRS tranformāciju logs;
 • Pielikts, lai PAGAIDĀM pie GNSS elipsoīdu aprēķina loga nerāda Lietuvas ģeoīdu. (Māris Kaļinka).

Toponet 6.0.0.134

 • GNSS Helipsoīda aprēķini ieviesti: Iespējams ievadīt izejas datus tabulā, izeksportēt rezultātus uz CSV vai ClipBoard;
 • GNSS Helipsoīda teksti izlaboti.

Toponet 6.0.0.133

 • Ieviests jauns logs H Elipsoīda normalizācija?

Toponet 6.0.0.131

 • Pēc RTK apstrādes, tmp.rtp parāda arī izmantot ģeoīda modeli.

Toponet 6.0.0.130

 • Pievienots, ka sigma ģeoīdam tiek ņemta no ģeoīda objektta.

Attiecīgi - 0.03 vai Toponet 2005 gadījumā - no faila.

Toponet 6.0.0.127

 • Nivelēšanā - izlabota kļūda, ka nerādās mh_m kolonna.

Toponet 6.0.0.126

 • Nivelēšanā - izlabota kļūda, ka reporta failā izdod konstantas trīs zīmes aiz komata (ignorējot parametros uzstādīto vērtību).

Toponet 6.0.0.125

 • Izlaboti ģeoīdu nosaukumi.
 • Pievienots jauns ģeoīds: EGM96

Toponet 6.0.0.124

• Strādā visi trīs ģeoīdi: Toponet, Latvijas, Lietuvas.

Toponet 6.0.0.122

• Izlabota kļūda, ka tahimetrā nocirta pēdējo ciparu; • Noņemts liekais GSI2 importa formāts nivelēšanā.

Toponet 6.0.0.121

• Izlabota kļūda, ka LDF redaktors pēc saglabāšanas nojauc LDF failu. • Izlabota kļūda/pievienota iespēja Niveliera un tahimetra (NTG un NDF) failiem lietot komentārus.

Toponet 6.0.0.120

 • Izlabota kļūda, ka nekorekti ielādēja niveliera datus no NTG/NDF failiem - ja ir mīnus zīme, to nometa nost.

Toponet 6.0.0.118

 • DARBA VERSIJA: 7 zīmju formāts!!

Toponet 6.0.0.117

 • Izlabota kļūda, ka programma nokaras, ja uzreiz izsauc (bez izveides un LDF ielādes) "Apstrādāt horizontālo tīklu".
 • Izlabota kļūda, ka programma nepadeva parametrus T.NTG failā (sākot no ~6.0.0.100 versijas)!

Toponet 6.0.0.116

 • Izlabots, ka tahimtera parametru lapā nevar izmainīt mēroga koficientus.

Toponet 6.0.0.115

 • Niveliera redaktors un ASC faila ielāde strādā korekti.

Toponet 6.0.0.112

 • Niveliera redaktorā un atskaitēs rāda tik zīmes aiz komata, cik ir norādīts konfigurācijas lapā;
 • GSI importā - ja nākamais punkts sakrīt ar iepriekšējo, tas netiek uzskatīts par atbalstpunktu.

Toponet 6.0.0.110

 • Niveliera parametru lapa pievienota;
 • Niveliera atskaitēs parādās tik zīmes aiz komata, cik norādītas parametros.

Toponet 6.0.0.109

 • Strādā vertikālā izlīdzināšana nivelierim.

Toponet 6.0.0.104

 • Offseti izmainīti, lai atbilstu algoritmam: HO->HB un VO->VA.

Toponet 6.0.0.101-103

 • xPAD Offsetu algoritmu korekcija.

Versija 6.0.0.98

 • Apzīmējumu redaktorā pie konteksta menu Pievienot vietā rādījās Key:l27 - izlabots;
 • Izlabota kļūda: Ja apzīmējumu fails vai faila ceļš saturēja ne Latīņu pamatalfabēta simbolus – programma uzkārās pie tahimetra izvades.

Versija 6.0.0.99

Izlabota kļūda, ka neielādēja Mēroga koeficienta ciparu parametru logā.

Versija 6.0.0.97

 • Izlabots bugs, - mainot valodu, ja valoda ir vienāda ar tekošo uzstādīto, bet reģionālajos uzstādījumos ir izmaiņas, tad programma paņem standarta valodas uzstādījumus, nevis izmainītos.

Piem. standarta LV decimālais atdalītājs ir ",", bet vairumā sistēmu tas tiek nomainīts uz ".". Šai gadījumā, sistēma <= 6.0.0.96 ignorēja "." un turpināja lietot ",".

Toponet 6.0.0.96

Šeit ir valoda. Augstumi LDF un NTG failu rediģēšanā.

Toponet 6.0.0.95

Izlabots, ka nevar iegūt Ģeoīda augstumu, ja neiekļaujas modelī. T.i. Ja baro ar 6xxxxxx koordinātām, tad nokārās. Tas izlabots.

Versija 6.0.0.94

 • Izlabotas teksta kļūdas
 • Salikts, ka Valodu fails ir kopējs.

Versija 6.0.0.93

 • Lietuviešu koordinātām neņem nost 600000.

Versija 6.0.0.92

 • Koriģēti tulkojumu faili;
 • Pievienota iespēja izvēlēties mēroga koeficienta veidus:

Versija 6.0.0.92 =

 • Ieintegrēts lietuviešu koeficients;
 • XPad Offseti;
 • Valodas izvietotas korekti.

Skatīt arī

Toponet 6.2 versijas

Toponet 6.1 versijas