Toponet 5 konfigurācija

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Iestādījumi

Iestādījumi ļauj izvēlēties šādus datu apstrādes nosacījumus:

Lauka datu formāts

LEICA, S0KKIA, TOPCON, NICON

Iestādījumu izvēles logs

Topo5uzstadijumi.png

Attāluma korekcijas

Mēroga koeficients

 • LKS92 TM – tiek aprēķināts, izmantojot galapunktu koordinātas;
 • UZDOTS – jebkurš lietotāja definēts koeficients, piemēram, 1.

Prizmas konstante

Prizmas konstante var tikt uzdota visam darbam kopīga attālumu korekcijas konstante, piemēram, -0.006. Šo izvēli var neizmantot, tad noklusētā konstantes vērtība būs 0.

Atbalstpunktu precizitāte

 • Horizontālā plaknē – doto punktu. koord. v. kv. kļ., piemēram, 0.0001 m;
 • Vertikālā plaknē - doto punktu augst. v. kv. kļ., piemēram, 0.0001 m;

Piemērā dotie punkti tiek pieņemti par cietiem. Lietotājam ir arī citas izvēles iespējas.

Mērījumu precizitāte

 • Leņķiem - mērīto leņķu v. kv. kļ., piemēram, 5 sekundes;
 • Attālumiem - mērīto attālumu v. kv. kļ., piemēram, 0.005 m + 50 ppm;
 • Paaugstinājumiem – paaugstinājumu noteikšanas v. kv. kļ uz 1 km., piemēram, 0.020 m (konkrētam paaugstinājumam v. kv. kļ. tiek aprēķināta šādā veidā uzdotu kļūdu reizinot ar kvadrātsakni no attāluma (km)).

Izlīdzināšanas parametri

 • Max ciklu skaits – piemēram, 6;
 • Iterāciju kritērijs – piemēram, 0.003.

Tīkla izlīdzināšanas gaitā sākotnējās nosakāmo koordinātu vai augstumu vērtības (prognozes) pakāpeniski tiek precizētas, tām pieskaitot ar mazāko kvadrātu metodi iegūtus labojumus. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kad labojumi kļūst mazāki par uzdoto iterāciju kritēriju vai atkārtojumu skaits pārsniedz uzdoto maksimālo ciklu skaitu.

Parādīt izdruku

Parādīt izdruku – jā (v) vai nē. Ja lietotāja izvēle prasa parādīt izdruku, tad programmas darbība tūlīt pēc tīkla izlīdzināšanas tiek apturēta un ekrānā tiek atvērts izlīdzināšanas rezultātu fails. Programmas darbības turpināšanai šis fails ir jāaizver (x). Ja lietotāja izvēle neprasa parādīt izdruku, tad programmas darbība pēc tīkla izlīdzināšanas netiek apturēta, ja vien aprēķinātā svara vienības kļūda (sig0) atrodas pieļaujamo normu robežās, citādi izlīdzināšanas rezultāti tiks atvērti lietotāja apskatei arī bez šīs izvēles, jo nav izpildīta galvenā tīkla datu vērtēšanas kontrole.

Citi iestādījumi

Ignorēt augstumus

 • Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad jānosaka tikai plaknes koordinātas, bet nē, kad jānosaka arī augstumus;

3d

 • Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad tiks veidots 3 dimensiju grafiskais fails, bet nē, kad tiks veidots 2 dimensiju grafiskais fails;

Līniju vilkšana

 • Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad darbā ir kodēta uzmērītu punktu savienošana ar līnijām, bet nē, ja savienošana nav kodēta.

Prognožu precizitātes kritērijs

Topo5prognozukriterijs.png

nosaka programmas lietotājam nepieciešamo tīkla precizitātes līmeni. Tie mērījumi un mērījumu kopas, kuru veidotās pretrunas pārsniedz lietotāja noteikto kļūdu līmeni, no sākotnējā tīkla aprēķina tiek izslēgti. Lietotājs šeit var ierakstīt savu relatīvā vērtējuma saucēju vai arī izvēlēties kādu no dotajām standartvērtībām: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000.


Apzīmējumu tabulās

programmas lietotājs norāda vajadzīgo informācijas kodēšanas sistēmu. Programmai tiek

Apzīmējumu tabulu redaktors

Topo5editor.png

pievienotas divas Latvijā pašlaik plašāk pazīstamās – VZD un Ģeoplāna kodēšanas sistēmas, kuras nodrošina grafiskās informācijas importu MicroStation un AutoCad vidē saskaņā ar Topogrāfiskās uzmērīšanas instrukcijā (VZD, 2003. ) noteiktajām prasībām. Taču, izmantojot programmā iebūvēto tabulu redaktoru, lietotājs samērā vienkārši var izveidot arī citu, no dotajām atšķirīgu, kodēšanas sistēmu. Tabulu redaktoru var izmantot gan skatīšanas, gan rediģēšanas režīmā. Lai kodu tabulas varētu rediģēt, tabulu failiem būs jānoņem aizsardzības (Read Only) statuss. Rediģēšanai parasti izmanto tabulas faila kopiju. Tabulu redaktoram ir 3 sadaļas:

 • apvidus objektu kodi;
 • objektu elementi un atribūti;
 • rediģēšanas lauks.

Ar kursoru 2. sadaļā tiek īstenoti 3 vadības līmeņi:

 • no augstākā līmeņa var dzēst esošus un veidot jaunus objektu kodus;
 • ar vidējā līmeņa zariem var ieslēgt un izslēgt elementus, piemēram, piezīmes;
 • no zemākā līmeņa manipulē attiecīgā elementa atribūtus, piemēram, krāsu, līniju biezumu u.c.;

Kodu tabulas pārbaudi veic skatīšanas režīmā.

Izvadu formāti

Lietotājs pēc vajadzības var izvēlēties koordinātu un augstumu izdrukas, kā arī MicroStation (*.muc) vai AutoCad (*scr) failu izveidi:

Toponet5Izvade.png

Decimālzīmes augtumam

Lietotājs norāda vajadzīgo decimālzīmju skaitu starppunktu augtumu pierakstiem - 0, 1, 2, 3, kurš tiks ievērots gan izdrukas sarakstā, gan grafiskajos attēlos. Ģeodēziskā tīkla punktu augstums vienmēr saglabās 3 decimālzīmes.

Teritorijas augstums

Vidējais teritorijas augstums virs referencelipsoīda tiek uzdots metros, ar nolūku nodrošināt precīzākas izmērīto attālumu projekcijas. Noklusētā augstuma vērtība programmā ir 0.

Koordinātu konstantes

Koordinātu konstantes izmanto tajos gadījumos, kad datorteodolītā tiek ievadītas nepilnas koordinātu vērtības. Koordinātu konstantes jāuzdod metros, noklusētā vērtība abām horizontālās plaknes koordinātām ir 0.

Skatīt arī