Toponet 5 Līniju kodēšana

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Programma Toponet piedāvā mērījumu kodēšanu automātiskai līniju savienošanai MicroStation un AutoCad vidē. Šim nolūkam tiek izmantota divu simbolu kodēšanas sistēma, piemēram, Ģeoplāna sistēma, kur apvidus objekti tiek apzīmēti ar 2 cipariem. Līnijveida objektu apzīmējumus var papildināt līdz 4 cipariem, kur 3. cipars ir līnijas numurs - katram līnijveida kodam vienlaicīgi var būt 9 nepabeigtas līnijas. Savukārt, 4. cipars ir īpašais līnijas kods.

Līniju kodi
Kods Vērtība
1 sāk jaunu taisnu līniju (nesavieno ar iepriekšējo šīs līnijas punktu);
2 noslēdz līniju (savieno ar pirmo šīs līnijas punktu)
3 sāk jaunu liektu līniju;
4 turpina liektu līniju (taisne pāriet līknē);
5 turpina taisnu līniju (līkne pāriet taisnē);
6 veido 4. punktu (pēc kārtas jāuzmēra 3 taisnstūra punktus).

Skatīt arī