Toponet 5 Grafisko failu veidošana

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Grafiskās informācijas izvadīšanai tiek izmantoti datu eksporta faili:

  • *.muc - uz MicroStation,
  • *.scr - uz AutoCad.

MicroStation gadījumā datora programmu katalogā (Bentley/Workspace/System/Macros) jābūt iekopētam failam Mucimport.bas no programmas Toponet piegādātāja diska. Tālāk tiek izveidots jauns *.dgn vai atvērts vajadzīgais grafiskais fails. Vēl jāpieslēdz topogrāfisko apzīmējumu ceļļu bibliotēka (topograf.cel), ja tas iepriekš nav izdarīts. Menu izvēlnē User\Macros un logā izvēlas aplikāciju mucimport, kuru aktivizē ar Run. Piedāvātajā logā jāsameklē Toponet izveidotais *.muc fails un tas jāakceptē. Notiek grafisko datu ielasīšana.

Piezīme. MicroStation nepieļauj katalogu (folderu) nosaukumus ar pārtraukumiem (tukšumiem). Ja darba kataloga adrese satur šādu nosaukumu, fails Mucimport.bas parasti netiek atrasts un dati no faila netiek ielasīti.

AutoCad gadījumā jāizveido *.dwg fails, izmantojot AutoCad template failu toponet.dwt ( programmas Toponet piegādātāja diskā ). Script faila ielasīšanai komandrindā raksta komandu:

script

Piedāvātajā logā atrod Toponet izveidoto *.scr failu un to akceptē. Notiek script faila ielasīšana.

Skatīt arī