Toponet 5 GPS mērījumu apstrāde

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

GPS mērījumu apstrāde programmā 'Toponet ir autonoma. Ar iepriekš aplūkotajiem datorteodolīta iestādījumiem saistīta tikai apzīmējumu tabulas veidošana. Dialogā GP ir 3 pamatdarbības:

 1. reālā laika (RTK) režīms
 2. pēcapstrāde,
 3. koordinātu pārveidojumi.

RTK režīms

Šajā režīmā programma no lauka datu faila *.rtk izveido atskaites tabulu *.rpt un grafiskā eksporta failu *.muc vai *.scr. Izmantojot atbilstošu konvertēšanas moduli, lauka dati jau GPS uztvērējā tiek sakārtoti vajadzīgajā formātā *.rtk.

Topo5gps.png

Attēlā redzama iestādījumu tabula ar iespējām izvēlēties:

 • lauka datu failu;
 • grafisko vidi;
 • apzīmējumu tabulu;
 • atskaites saturu;
 • citus uzrādītos iestādījumus.

Piezīme. Normālo augstumu precizitāte ir atkarīga no mērījumu un piesaistītā ģeoīda modeļa precizitātes.

Pēcapstrāde

Dialogā Pēcapstrāde ir 2 pamatdarbības:

 1. mērījumu komplektēšana,
 2. tīkla izlīdzināšana.

Dialogā Mērījumu komplektēšana tiek veikta pāreja no teksta (*.txt) failiem uz vajadzīgā formāta pieaugumu failiem (*.pie). Teksta failus iegūst mērījumu sākuma apstrādē, izmantojot GPS uztvērēja ražotājfirmas standartprogrammu.

Attēlā redzamajā dialoga logā var:

 • izvēlēties uztvērēja ražotājfirmu (Leica, Sokkia, Trimble);
 • izmantojot Add un Delete taustiņus, sastādīt teksta failu sarakstu, no kura, ar taustiņu Konvertēt, tiek izveidots viens fails *.pie.

Text2pie.png

Programma ļauj izvēlēties vairākus failus. Pēc pirmā teksta faila izvēles tiek izveidots pieaugumu faila nosaukums, kuru programmas lietotājs var mainīt.


Dialogā Tīkla izlīdzināšana tiek aprēķinātas punktu koordinātas un novērtēta to precizitāte. Dialoga īstenošanai nepieciešams izejas datu fails *.nss un vismaz viens pieaugumu fails *.pie (pieaugumi var atrasties arī vairākos failos). Izejas datu failu (*.nss) iekopē no atbilstoša formāta datu bāzes vai pēc dota parauga veido ar roku, fails satur doto punktu koordinātas un to novērtējumu:

  Nos     X [m]    Y [m]    Z [m]    sigX   sigY   sigZ
 ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー  (m)   (m)   (m)
% Ojars   3185444.631 1423322.982 5321411.219 0.0001  0.0001  0.0001   
% LU    3182302.469 1424614.608 5322944.659    
% T8    3183907.368 1426577.202 5321440.174 
% 6475    3181691.582 1426858.818 5322693.833 
% 1911    3180785.320 1419330.966 5325213.657 
%%

Piezīme. Katra datu rinda sākas ar vienu "%" zīmi, punktu definēšanu noslēdz ar divām "%" zīmēm (%%).

Topo5nss.png

Tīkla izlīdzināšanas loga apakšā tiek uzdoti parametri, kas, līdzīgi kā datorteodolīta gadījumā, nosaka programmas darbību. Tie ir:

 • iterācijas kritērijs;
 • iterāciju (ciklu) skaits;
 • kovariācijas reizinatājs, kas regulē lietotāja prognzēto kļudu līmeni un tiek kontrolēts ar svara vienības kļūdu (sig0);
 • zīme (%) – simbols izvadāmās rindas sākumā, kurš turpmākā koordinātu izmantošanā var būt noderīgs.

Programmas darbības rezultātā tiek izvadītas punktu koordinātas ar precizitātes novērtējumu (3 formātos – telpiskās, ģeodēziskās un plaknes). Tiek izvadīti arī vektoru labojumi un koordinātu kovariāciju matrica.

Piezīme. Lai varētu rēķināt normālos augstumus, programmai jāpiesaista abilstošās teritorijas ģeoīda modeli.

Skatīt arī