Toponet 6.3 dokumentācija

No ''Toponet''
Versija 13:23, 13 Janvāris 2021 laikā, kādu to atstāja Viktorija (Diskusija | devums)

(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Satura rādītājs

PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI

Niveliera faila direktorijas ceļš nedrīkst saturēt garumzīmes, mīkstinājuma zīmes, komatus, punktus un krievu valodas burtus.
Pretējā gadījumā var sastapties ar neparedzētām programmas grūtībām un kļūdām.
Kā arī datoram ir jābūt šādiem uzstādījumiem:
. Ekrānuzņēmums 2020-10-07 162929.png

TAHIMETRS

DATU IMPORTS UN LAUKU MĒRĪJUMA FAILA KVALITĀTE

Atbalstāmo instrumentu un to failu formāti

Topo6 tah importa formati.png
 • LEICA instrumentu formāti -gsi, raw, tps, mrm, asc, xml
 • GEOMAX instrumentu formāti-Xpad raw, mrm, tps
 • SOKKIA instrumentu formāti- sdr, sd1, crd
 • TOPCON instrumenti formāti-gts, pnt, xml
 • TRIMBLE instrumentu formāti-dc
 • NIKON instrumentu formāti-raw

Mērījumu failu kvalitātes prasības

Mērījuma faili no lauka var būt diva veida:

 • mērījumi uzsākti uz vismaz diviem punktiem ar zināmām koordinātām un ir veikti leņķa un attāluma mērījumi, un noslēgts uz vismaz vienu zināmu punktu, kam ir mērīts vismaz leņka nolasījums
 • mērījumi var tikt veikti, ja nevienam no stāvpunktiem nav iepriekš zināmas koordinātas (visbiežāk ģeodēzisko tīklu mērījumos) un koordinātas punktiem tiek ievadītas pie datu apstrādes.

Mērījumi faili nedrīkst būt laboti vai kā savādāk tajos veikta tīša vai netīša iejaukšanās. Programmatūra oriģinālos failus pirms to ielādes saarhivē un novieto tajā pašā vietā, kur atrodas darba faili.

Īpašas prasības uz mērījumu failiem

 • Strādājot ar teodolītu Leica 703 un citiem šīs sērijas instrumentiem, dati tiek izlādēti divos failos (’’*.mrf’’ un ’’*.mrm’’), izmantojot teodolītā īpaši ievadītu formāta moduli ’’rm703.frt’’ vai citu, kādu piedāvā instrumentu izplatītāji.Ja tiek izmantots formāts ’’*.mrm’’, tajā pašā datora katalogā jāatrodas arī failam ’’*.mrf’’. Atšķirīgos lauka datu failus programma ’’Toponet’’ pārveido ’’*.gsi’’ tipa failos, kurus var rediģēt un turpmāk izmantot kā lauka datu failus.
 • Līdzīga situācija veidojas arī strādājot ar firmu ”Topcon” un ”Nicon” teodolītiem, ja to dati tiek izlādēti ”Topcon gts” un ”Nicon raw” failos, bet programma Toponet no tiem izveido ”*.sdr’’ tipa failus.

PARAMETRU UZSTĀDĪJUMI UN REDIĢĒŠANA

Topon 6 parametri.png
ATTĀLUMU KOREKCIJAS
Mēroga koeficients
 • Ar Latvijas k.s. LKS92 – tiek aprēķināts, izmantojot galapunktu koordinātas;
 • Ar Lietuvas k.s. LKS94 – tiek aprēķināts, izmantojot galapunktu koordinātas;
 • Ar uzdotu mēroga koeficientu – jebkurš lietotāja definēts koeficients, piemēram, 1.
Prizmas konstante

Prizmas konstante var tikt uzdota visam darbam kopīga attālumu korekcijas konstante, piemēram, -0.006. Šo izvēli var neizmantot, tad noklusētā konstantes vērtība būs 0.

IZLĪDZINĀŠANAS PARAMETRI
 • Max ciklu skaits – piemēram, 6;
 • Iterāciju kritērijs – piemēram, 0.003.

Tīkla izlīdzināšanas gaitā sākotnējās nosakāmo koordinātu vai augstumu vērtības (prognozes) pakāpeniski tiek precizētas, tām pieskaitot ar vismazāko kvadrātu metodi iegūtus labojumus. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kad labojumi kļūst mazāki par uzdoto iterāciju kritēriju vai atkārtojumu skaits pārsniedz uzdoto maksimālo ciklu skaitu. Ieteicamais Max ciklu skaits ir 3

ATBALSTPUNKTU PRECIZITĀTE
 • Horizontālā plaknē – doto punktu. koord. v. kv. kļ. vai standartkļūda , piemēram, 0.0001 m;
 • Vertikālā plaknē - doto punktu augst. v. kv. kļ. standartkļūda, piemēram, 0.0001 m;

Piemērā dotie punkti tiek pieņemti par cietiem. Lietotājam ir arī citas izvēles iespējas. Šie iestatījumi ir svarīgi, ja vēlamies, lai tiktu ņemti vērā atbalstpunktu precizitāte, piemēŗam, ja atbalstpunkti ir mērīti ar GNSS vai iegūti no datubāzēm , un vēlamies ievērtēt to kļūdas.

MĒRĪJUMU PRECIZITĀTE
 • Leņķiem - mērīto leņķu v. kv. kļ., piemēram, 5 sekundes;
 • Attālumiem - mērīto attālumu v. kv. kļ., piemēram, 0.005 m + 50 ppm;
 • Paaugstinājumiem – paaugstinājumu noteikšanas v. kv. kļ uz 1 km., piemēram, 0.020 m (konkrētam paaugstinājumam v. kv. kļ. tiek aprēķināta šādā veidā uzdotu kļūdu reizinot ar kvadrātsakni no attāluma (km)).

Mērījumu precizitāte tiek uzstādīta , ievērtējot visu iespājamo kļūdu ietekmējošos faktorus, piemēram  : instrumenta mērīšanas precizitāte, subjekta ietekme u.c.)

PARĀDĪT IZDRUKU

Parādīt izdruku – jā (v) vai nē. Ja lietotāja izvēle prasa parādīt izdruku, tad programmas darbība tūlīt pēc tīkla izlīdzināšanas tiek apturēta un ekrānā tiek atvērts izlīdzināšanas rezultātu fails. Programmas darbības turpināšanai šis fails ir jāaizver (x). Ja lietotāja izvēle neprasa parādīt izdruku, tad programmas darbība pēc tīkla izlīdzināšanas netiek apturēta, ja vien aprēķinātā svara vienības kļūda (sig0) atrodas pieļaujamo normu robežās, citādi izlīdzināšanas rezultāti tiks atvērti lietotāja apskatei arī bez šīs izvēles, jo nav izpildīta galvenā tīkla datu vērtēšanas kontrole.

CITI IESTATĪJUMI

 • Ignorēt augstumus - Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad jānosaka tikai plaknes koordinātas, bet nē, kad jānosaka arī augstumus;
 • 3d - Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad tiks veidots 3 dimensiju grafiskais fails, bet nē, kad tiks veidots 2 dimensiju grafiskais fails;
 • Līniju vilkšana - Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad darbā ir kodēta uzmērītu punktu savienošana ar līnijām, bet nē, ja savienošana nav kodēta.

PROGNOŽU PRECIZITĀTES KRITĒRIJS

nosaka programmas lietotājam nepieciešamo tīkla precizitātes līmeni. Tie mērījumi un mērījumu kopas, kuru veidotās pretrunas pārsniedz lietotāja noteikto kļūdu līmeni, no sākotnējā tīkla aprēķina tiek izslēgti. Lietotājs šeit var ierakstīt savu relatīvā vērtējuma saucēju vai arī izvēlēties kādu no dotajām standartvērtībām: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000.


APZĪMĒJUMU TABULAS

programmas lietotājs norāda vajadzīgo informācijas kodēšanas sistēmu. Programmai tiek pievienotas divas Latvijā pašlaik plašāk pazīstamās – acad un 'adti_ms kodēšanas sistēmas, kuras nodrošina grafiskās informācijas importu MicroStation un AutoCad vidē saskaņā ar LR MK noteiktajām prasībām. Taču, izmantojot programmā iebūvēto tabulu redaktoru, lietotājs samērā vienkārši var izveidot arī citu, no dotajām atšķirīgu, kodēšanas sistēmu. Par apzimējuma kodu tabulas rediģēšanu un apstrādi skatīt sadaļu TOPOGRĀFISKO KODU APSTRĀDE


Apzīmējumu tabulu redaktors

Topon 6 kodu tabula.png

IZVADU FORMĀTI

Lietotājs pēc vajadzības var izvēlēties koordinātu un augstumu izdrukas, kā arī MicroStation (*.muc) vai AutoCad (*scr) failu izveidi:

Toponet5Izvade.png


PAPILDIESTATĪJUMI

 • Decimālzīmes augtumam

Lietotājs norāda vajadzīgo decimālzīmju skaitu starppunktu augtumu pierakstiem - 0, 1, 2, 3,4 kurš tiks ievērots gan izdrukas sarakstā, gan grafiskajos attēlos.

 • Teritorijas augstums

Vidējais teritorijas augstums virs referencelipsoīda tiek uzdots metros, ar nolūku nodrošināt precīzākas izmērīto attālumu projekcijas. Noklusētā augstuma vērtība programmā ir 0.

 • Koordinātu konstantes

Koordinātu konstantes izmanto tajos gadījumos, kad datorteodolītā tiek ievadītas nepilnas koordinātu vērtības. Koordinātu konstantes jāuzdod metros, noklusētā vērtība abām horizontālās plaknes koordinātām ir 0.

ĢEODĒZISKĀ TĪKLA IZLĪDZINĀŠANA

Ģeodēziskā tīkla izlīdzināšana darbojas divās daļās:

 -horizontālā tīkla izlīdzināšana
 -vertikālā tīkla izlīdzināšana (izlīdzināšana ar mērījumiem, kas veikti ar nivelieri saktīt sadaļu "Nivelieris".

Ģeodēziskā tīkla izlīdzināšanā izpilda sekojošās darbības: Sagatavošanas darbi

 -importēt datus (šajā etapā dati no instrumenta formāta tiek pārveidoti TOPONET formātā .ldf
 -ielādēt lauka datni (veic , ja iepriekš jau datne jau iepriekš bijusi importēta, darbību neveic, ja veic datu importēšanu)
 -LDF datnes labošana (nepieciešamības gadījumā var veikt kodu un instrumenta augstuma vai atstarotāja augstuma koriģēšana) 
 -Tīkla datnes izveide ( šajā posmā tiek izveidotas datnes un matricas, kas nepieciešamas, lai veiktu tīkla izlīdzināšanu ar vismazāko kvadrātu metodi)


HORIZONTĀLĀ TĪKLA IZLĪDZINĀŠANA

Horizontālā tīkla izlīdzināšana ietver sekojošus etapus: -datu priekšapstrāde (jābūt veiktai pirms šī etapa, t.i. instrumentu augstumu un kodu labošana, ja uz lauka ir gadījies misēklis. Sadaļa LDF datnes labošana -tīkla datnes izveide un labošana -apstrādāt un izlīdzināt horizontālo tīklu -izvadīt mērījumus atskaitē -apskatīt rezultātu uz kartes -izlīdzināšanas parametru iestatīšana un analīze

Datu priekšapstrāde

Datu priekšapstrādē ietilpst: -datu imports vai LDF datnes ielāde - LDF datnes labošana (kodu un instrumentu un atstarotāju augstumu precizēšana, ja nepieciešams un atbalstpunktu koordinātu precizēšana)`

Tīkla datnes izveide un labošana

Tīkla datnes izveides procesā tiek izveidotas nepieciešamie Toponet datu formāti, kas nepieciešams, lai veiktu Horizontālā tīkla izlīdzināšanu . Pie tīkla datnes izveides procesa notiek mērījumu datu kvalitātes analīze- kolimācijas un nulles vietas analīze. Atskaitē parādās tie ģeodēziskā tīkla punkti, kas ir mērīti pilnu paņēmienu.


Topon 6 kolim atskaite.png
Apstrādāt horizontālo tīklu

Horizontālo tīklu apstrādes izveides procesā tiek izveidotas visas nepieciešamās matricas, lai veiktu datu izlīdzināšanu. Uz ekrāna tiek uzzīmēta ģeodēziskā tīkla shēma. Ja shēma neatbilst patiesai situācijai, tad atgriežas pie tīkla datnes labošanas un veic punktu numuru vai atbalstpunktu koordinātu precizēšanu. Ja arī pēc visu darbības izpildes. shēma neatbilst patiesai situācijai, tad iespējams ir lauku mērījumu problēma.

Horizontālā tīkla izlīdzināšana

Horizontālā tīkla izlīdzināšana tiek veikta pēc vismazāko kvadrātu metodes vairākos ciklos,līdz labojumi sasniedz Parametros uzstādītos lielumus. Izlīdzināšana notiek tik ilgi līdz iestājas viens no trīs nosacījumiem: -ciklu skaits pārsniedz noteikto lielumu (3) - programma aprēķina aptuvenas koordinātas , bet nav veikta pilnvērtīga izlīdzināšana -koordinātu labojums pēdējā ciklā pārsniedz noteikto lielumu (1 mm) - programma aprēķina aptuvenas koordinātas , bet nav veikta pilnvērtīga izlīdzināšana -koordinātu labojums sasniedz noteikto lielumu- programma ir veiksmīgi veikusi izlīdzināšanu.

Apskatīt rezultātu uz kartes

Gājiena shēmai var pievienot wms karšu slāni (ortofoto), tādejādi apskatot shēmu uz kartes.
To var izdarīt uzbraucot uz kartes simbola, izvēloties ortofoto sēriju un nospiežot uz kartes simbola.

Tps shema.png
Izlīdzināšanas atskaites analīze

Horizontālā tīkla atskaite:
Šajā atskaitē ir redzami:
- toponet versija
- Tīkla nosaukums
- datums
- Punkti tīklā
- Attālumi
- virzieni
- Lieko mērījumu skaits
- Sig0
- Dotās un aprēķinātas koordinātes
- Doto koordinātu labojumi, precizētās koordinātes un to novērtējums
- Mērijumu labojumi: Attālumiem, virzieniem

VERTIKĀLĀ TĪKLA IZLĪDZINĀŠANA

TOPOGRĀFISKO KODU APSTRĀDE

Topogrāfisko kodu apstrāde tiek veikta uzspiežot uz pogas "Apzīmējumi"
Ja ir jāparediģē jau esošā kodu tabula toponetā, tad jāizvēlas izvēlnē poga "Rediģēt"
Ja ir jau izmantota kādā darbā kodu tabula, kuru ir vēlēšanaās izmantot vēlreiz, tad jāizvēlas izvēlnē poga "Kopēt no esošā"
Ja ir vēlēšanās izveidot jaunu apzīmējumu tabulu, tad jāizvēlas izvēlnē poga "Pievienot jaunu"
Esošos apzīmējumus var apskatīt sadaļā "Apzīmējumi" izvēlē "Apskatīt"

DATU EKSPORTS

Datu eksports tiek veikts nospiežot uz pogas "Izvadīt mērījumus".
Nospiežot pogu tiek izvadīti:

 • muc faili gājienam un mērītie punkti
 • Atskaites un kļūdas

DATU UN REZULTĀTU ATTĒLOŠANA GRAFISKI

Dati un rezultāti tiek attēloti grafiski izmantojot *.muc faila paplašinājumu.
Šie failu nosaukumi ir tieši tādi paši kā apstrādātajam darbam, taču vienam no *.muc failiem nosaukumā ir papildus burts T, tas nozīmē, ka šīs *T.muc fails sastāv tikai no gājiena shēmas.
Otrais *.muc fails sastāv no mērītajiem punktiem un stacijām.
Šos muc failus var apskatīt "BENTLEY PowerSurvey" programma izmantojot cilni "TopoNet", izvēloties izvēli "Ievilkt TOPONET limeni" un norādīt kuru no failiem importēt.

N1.png
Izvēlēties importēšanas veidu un failu

N2.png
Pēc importa jāuzspiež "ok"

N3.png
Muc importa izskats

 N4.png
Abi tahimetra muc fili kopā


Nepiecišamiee faili muc failu attēlošanai ir pieejami:
https://wiki.toponet.lv/index.php/Papildus_datnes

NIVELIERIS

NIVELĒŠANA

Nivelēšana ir paaugstinājumu iegūšana starp diviem vai vairākiem punktiem, iegūstot augstuma atzīmes punktiem pie vienāda instrumenta augstuma un vizūras ass. Metodi, kuru izmanto nivelēšanas gājienā sauc par līmetņošanas metodi. Ir vairākas līmetņošanas metodes:

1) No vidus
Šajā gadījumā tiek veikti mērījumi uz aizmugurējo latu un mērījumi uz priekšējo latu. Paaugstinājums tiek iegūts atņemot no priekšējās latas nolasījuma aizmugurējās latas nolasījumu(h=L2-L1). Augstums šajā gadījumā tiek iegūts no aizmugurējās latas punkta augstuma un iegūtā paaugstinājuma summas(H=H0+h). Šajā gadījumā vēlams, lai attālums no aizmugurējās latas būtu tāds pats vai līdzīgs kā attālums līdz priekšējai latai.

2.jpg


2) Salikta
Salikta šajā gadījumā nozīmē, ka tiek izmantota 1.metode, bet secīgi no punkta uz punktu. Respektīvi katra nākamā punkta augstums ir visu iepriekšējo punktu paaugstinājumu un pirmā punkta augstuma summa.

LAUKA MĒRIJUMU KVALITĀTE NIVELIERIM

Lai toponet V6.3 programma spētu apstrādāt niveliera lauka mērijumus, mērijumiem ir jābūt veikti vai nu BFFB, BIF vai BF režīmā.
B- aizmugurējās latas nolasījums
L- priekšējās latas nolasījums
BIF- Papildus mērījumi vienā stacijā, kas nav bāzes nivelēšanas gājiena sastāvdaļa

PARAMETRU REDIĢĒŠANA


4.png

Parametrus var nomainīt sistēmas cilnē, sadaļā parametri. Lai jaunie parametri tiktu izmantoti izlīdzināšanas procesā jāpiespiež poga “Pielietot”.

1170×634px
6.png
MĒRĪJUMU PRECIZITĀTE (apriori):

kļūda mērījumiem metros uz kilometru.
Paaugstinājumu noteikšanas vertikālā kvadrātiskā kļūda uz 1 km., piemēram, 0.020 m (konkrētam paaugstinājumam v. kv. kļ. tiek aprēķināta šādā veidā uzdotu kļūdu reizinot ar kvadrātsakni no attāluma (km)).
Mērījumu precizitāte tiek uzstādīta , ievērtējot visu iespējamo kļūdu ietekmējošos faktorus, piemēram  : instrumenta mērīšanas precizitāte, subjekta ietekme u.c.)

ATBALSTPUNKTU PRECIZITĀTES(apriori):

Vertikālā plaknē - doto punktu augst. v. kv. kļ. standartkļūda, piemēram, 0.0001 m; Piemērā dotie punkti tiek pieņemti par cietiem. Lietotājam ir arī citas izvēles iespējas. Šie iestatījumi ir svarīgi, ja vēlamies, lai tiktu ņemti vērā atbalstpunktu precizitāte, piemēŗam, ja atbalstpunkti ir mērīti ar GNSS vai iegūti no datubāzēm , un vēlamies ievērtēt to kļūdas.

IZLIDZINĀŠANAS PARAMETRI
Maksimālais iterāciju skaits un kritērijs

Tīkla izlīdzināšanas gaitā sākotnējās nosakāmo augstumu vērtības (prognozes) pakāpeniski tiek precizētas, tām pieskaitot ar vismazāko kvadrātu metodi iegūtus labojumus. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kad labojumi kļūst mazāki par uzdoto iterāciju kritēriju vai atkārtojumu skaits pārsniedz uzdoto maksimālo ciklu skaitu. Ieteicamais Max ciklu skaits ir 3

Parādīt izdruku

Parādīt izdruku – jā (v) vai nē. Ja lietotāja izvēle prasa parādīt izdruku, tad programmas darbība tūlīt pēc tīkla izlīdzināšanas tiek apturēta un ekrānā tiek atvērts izlīdzināšanas rezultātu fails. Programmas darbības turpināšanai šis fails ir jāaizver (x). Ja lietotāja izvēle neprasa parādīt izdruku, tad programmas darbība pēc tīkla izlīdzināšanas netiek apturēta, ja vien aprēķinātā svara vienības kļūda (sig0) atrodas pieļaujamo normu robežās, citādi izlīdzināšanas rezultāti tiks atvērti lietotāja apskatei arī bez šīs izvēles, jo nav izpildīta galvenā tīkla datu vērtēšanas kontrole.

Augstumu sistēma

šajā vietā mums ir izvēle starp 3 augstuma sistēmām:

 • (LAS-2000,5), Latvijas normālo augstumu sistēmu
 • (BAS-77) Baltijas 1977.gada normālo augstuma sistēmu
 • cita
Decimālzīmes augstumam

Šeit var izvēlēties cik decimālzīmes tiks izvadītas augstumu atskaitē.
Piedāvāta izvēle no 1 līdz 5 zīmēm aiz komata.

DATU IMPORTS

1170×634px

Importēt datus var divos veidos :
1) Importēt datus no lauka izvēloties formātus *.asc, *.gsi
2) Ielādēt *.ndf datni.

IMPORTĒT DATUS NO LAUKA IZVĒLOTIES FORMĀTUS *.asc, *.gsi
1170×634px

GSI datnes piemērs:

1170×634px
GSI kodu skaidrojums:
11- Punkta nosaukums
32- Horizontālā distance
330- Latas nolasījums "Meas Only" režīmā
331- Aizmugurējās latas pirmais nolasījums
332- Priekšējas latas pirmais nolasījums
335- Aizmugurējās latas otrais nolasījums
336- priekšējās latas otrais nolasījums
333- Latas nolasījums starppunktiem
334- Latas nolasījums darba sākumam
374- Augstumu mērījumu atšķirība
35- Attālumu mērījumu atšķirība
390- Atkārtoto mērījumu skaits
391- Mean mode: Standarta kļūda vienam mērījumam
392- Median mode: Mērījumu izkliede
41- Punkta kods
42-49 info1 līdz info8
571- Stacijas atšķirība
572- Kumulatīvā staciju starpība
573- Distances balanss
574- Gājiena kopējais garums
71- Piezīmes
83- Punkta augstums
Īpašo GSI kodu atšifrējums: 
12-Sērijas numurs
13- Instrumenta veids
17- Datums, gads
19- Diena, laiks
95- Instrumenta temperatūra celsijos
560- Laiks
561- Diena
562- Gads
599- Programmatūras versija
ASCII formāta faila paraugs:
1170×634px
Šī formāta skaidrojums PtID- Punkta Nr.
BS_HEIGHT- Aizmugurējās latas nolasījumi
IS_HEIGHT- Starppunkta latas nolasījumi
FS_HEIGHT-Priekšējās latas nolasījumi
dH- Paaugstinājumi
MEAN_dH- Paaugstinājums stacijai
Elevation- Izejas augstums
BS_DIST- aizmugurējā distance
FS_DIST- Priekšējā distance
TYPE- mērīšanas veids
IELĀDĒT DATUS NO SAGATAVOTAS NDF DATNES *.ndf
1170×634px


Ndf datnes paraugs :
3.png
Simbolu skaidrojums:
%t - punkts no kura uzsāk mērījumus,
%r - punkts uz kuru mēra,
%z - atbalsta punkta augstums,
%mh – augstuma precizitāte,
%mp- paaugstinājuma precizitāte.
Svarīgi piebilst, ka failam jābeidzas ar %ve> rindu un jāsākas ar %<ve rindu, kā parādīts piemērā!

ĢEODĒZISKĀ TĪKLA IZLĪDZINĀŠANA

Ģeodēziskā tīkla izlīdzināšanā izpilda sekojošās darbības: Sagatavošanas darbi

 -importēt datus (šajā etapā dati no instrumenta formāta tiek pārveidoti TOPONET formātā .ndf
 -ielādēt lauka datni (veic , ja iepriekš jau datne jau iepriekš bijusi importēta, darbību neveic, ja veic datu importēšanu)
 -NDF datnes labošana (nepieciešamības gadījumā var veikt nolasījumu punktu izmaiņas un horizontālā attāluma vai paaugstinājuma koriģēšanu) 

Pēc datu importa var labot NDF datni, bet, lai šie labojumi tiktu saglabāti un izlīdzināšanas procesā tiktu izmantoti, jāuzspiež uz datnes redaktora saglabāšanas poga.

1170×634px

Kad datne ir saglabāta, var izlīdzināt vertikālo tīklu. Ja izlīdzināšana izrādīsies veiksmīga, parādīsies jauns lauks, kā parādīts attēlā zemāk.

1170×634px

Izlīdzināšanas atskaites analīze.
Izlīdzināšanas procesā tiek veidotas 1 atskaite:
- Vertikālā tīkla atskaite (V_tikla_izlidzinasana.rpt)

Vertikālā tīkla atskaite
- toponet versija
- Tīkla nosaukums
- datums
- Plaknes koordinātu sistēma
- Augstumu sistēma
- Punkti tīklā
- Paaugstinājumi
- Lieko mērījumu skaits
- Sig0
- Dotie un aprēķinātie augstumi
- Doto augstumu labojumi, precizētie augstumi un to novērtējums
- Mērījumu labojumi paaugstinājumiem

2D UN 1D TĪKLA APVIENOŠANA

Toponet programmatūra piedāvā iespēju attēlot niveliera gājiena shēmu, ja tiek mērīti punkti ar aptuvenām koordinātēm.
Ir iespējams attēlot šos punktus uz Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūras kartes.
Lai attēlotu gājienu grafiski ir jāizveido *.csv failu ar tādu pašu nosaukumu, kā līdzināmajam niveliera gājienam.
Kā arī šim failam jāatrodas tajā pašā mapē, kur atrodas niveliera gājiena līdzinājuma faili
Šīm *.csv failam jāsastāv no:
- Punkta nosaukuma ( jāsakrīt ar *.ndf failā minētajiem nosaukumiem)
- X koordinātes
- Y koordinātes

Paraugs: 
21,311171,506646
6759,311372,507223
6183,311216,507047
6182,311122,506866

22.png

GNSS

RTK DATU APSTRĀDE

Šajā režīmā programma no lauka mērījumu datnes *.rtk vai *.rw5 izveido atskaites tabulu *.rpt un grafiskā eksporta datni *.muc (MicroStation) vai *.scr (AutoCAD).

15.png

Attēlā redzama iestatījumu tabula ar iespējām izvēlēties:
Nolasījumu fails: dialoga logs GNSS mērījumu datnes *.rtk un *.rw5 formāta ielasīšanai;
Konvertēt uz: grafiskās vides izvēle;
Citi iestatījumi:

 • Līniju vilkšana
 • 3D

Pārskats: pārskata tabulas informācijas lauku atlasīšana;
Decimālzīmes augstumam: zīmju skaita aiz komata izvēle;
Apzīmējumu tabula – apzīmējumu tabulas izvēle.

Šeit būs prezentācija gnss

DATU IMPORTS BENTLEY MICROSTATION.

Šos muc failus var apskatīt "BENTLEY PowerSurvey" programma izmantojot cilni "TopoNet", izvēloties izvēli "Ievilkt TOPONET limeni" un norādot failu, kuru jāievieto.

T1.png
T2.png

PĒCAPSTRĀDES DATU APSTRĀDE

Izvēlnes „GNSS Datu apstrāde” apakšizvēlnēs uz pēcapstrādi ir attiecināmas divas pamatdarbības:
1. Pēcapstrādes mērījumu komplektēšana
2. Pēcapstrādes tīkla izlīdzināšana

PĒCAPSTRĀDES MĒRĪJUMU KOMPLEKTĒŠANA
16.png

Dialogā tiek veikta pāreja no teksta datnēm un nepieciešamā formāta pieauguma datnēm *.pie. Teksta datnes iegūst mērījumu sākuma apstrādē, izmantojot GNSS uztvērēja ražotājfirmas pamatprogrammu. Attēlā redzamajā dialoga logā var: • izvēlēties uztvērēja ražotājfirmu (Leica, Sokkia, Trimble, Topcon, Leica (.csv)); • izmantojot pogas „Pievienot” un „Noņemt”, var sastādīt teksta daila sarakstu, no kura ar pgu „Konvertēt” tiek izveidota viena datne *.pie.


Programma ļauj izvēlēties vairākas datnes. Pēc pirmā teksta datnes izvēles tiek izveidots pieauguma datņu nosaukums, kuru programmas lietotājs var mainīt.

PĒCASTRĀDES MĒRĪJUMU TĪKLA IZLĪDZINĀŠANA

Dialogā tiek aprēķinātas punktu koordinātas un novērtēta to precizitāte. Dialoga īstenošanai nepieciešama izejas mērījumu datne *.nss un vismaz viena pieauguma datne *.pie (pieaugumi var atrasties arī vairākās datnēs). Izejas mērījumu datni (*.nss) iekopē no atbilstoša formāta datu bāzes vai pēc dotā parauga veido ar roku. Datne satur doto punktu koordinātas un to novērojumus:


 Nos     X [m]    Y [m]    Z [m]    sigX   sigY   sigZ
---------- ------------ ------------ ------------  (m)   (m)   (m)
% Ojars   3185444.631 1423322.982 5321411.219 0.0001  0.0001  0.0001 
% LU 3182302.469 1424614.608 5322944.659
% T8 3183907.368 1426577.202 5321440.174
% 6475 3181691.582 1426858.818 5322693.833
% 1911 3180785.320 1419330.966 5325213.657
%%

Piezīme: Katra datu rinda sākas ar vienu % zīmi, punktu definēšanu noslēdz ar divām % zīmēm (%%).

17.png

Tīkla izlīdzināšanas loga apakšā tiek uzdoti parametri, kas, līdzīgi kā tahimetra iestatījumu gadījumā, nosaka programmas darbību. Tie ir:

 • iterāciju kritērijs;
 • iterāciju (ciklu) skaits;
 • kovariācijas reizinātājs, kas regulē lietotāja prognozēto kļūdu līmeni un tiek kontrolēts ar svara vienības kļūdu (sig0);
 • zīme (%) – simbols izvadāmās rindas sākumā, kurš ir nepieciešas turpmākai koordinātu apstrādei.

Programmas darbības rezultātā tiek izvadīta punktu koordinātu datne ar precizitātes novērtējumu trijos formātos – telpiskās, ģeodēziskās un plaknes. Tiek izvadīti arī vektoru labojumi un koordinātu kovariāciju matrica.

šeit būs prezentācija gnss2

KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI

Izvēlne „Koordinātu Transformācijas” satur trīs pamatdarbības:
1. Koordinātu pārveidojumi XYZ ↔ BLH
2. Koordinātu pārveidojumi BL ↔ XY
3. BAS-77 pārrēķins uz LAS-2000,5

Lai pārietu no telpas koordinātām (X, Y, Z) uz plaknes koordinātām, vispirms ir jāveic pārveidojums uz ģeodēziskajām koordinātām (B, L, H) un pēc tam – koordinātu pārveidojumi BL uz/no XY.

ĢEODĒZISKO KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI

Pāreja no telpas koordinātām (X, Y, Z) uz ģeodēziskajām elipsoīda koordinātām (B, L, H), vai otrādi.

19.png 

Veicot koordinātu pārveidojumus, vispirms, izmantojot pogu „Izvēlēties”, datora direktorijā atrod pārveidojamo datni. Otrajā laukā jāieraksta jaunās datnes nosaukums. Kad abi lauki aizpildīti, ar atbilstošo pogu norāda pārejas virzienu.

ĢEOCENTRISKO KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI

Plaknes koordinātām programma piedāvā TM vai UTM projekcijas sistēmas izvēli.

20.png 

Līdzīgi kā pie iepriekšējās pārveidošanas, arī šajā dialogā ar pogu „Izvēlēties” jāatlasa pārveidojamā datne. Otrajā laukā jāieraksta jaunās datnes nosaukums. Kad abi lauki aizpildīti, ar atbilstošo pogu norāda pārejas virzienu. Laukā „Zīme” ir attēlots simbols, kuram jābūt katras pārveidojamās rindas sākumā. Lai neietvertu kādu no rindām, tās sākumā šis simbols jānodzēš. Izmantojot izvēli „Ar augstumiem”, ir iespējams aprēķināt normālo augstumu, ja programmai ir piesaistīts atbilstošais ģeoīda modelis.

AUGSTUMU PĀRVEIDOJUMI

21.png 

Ierakstot punkta koordinātes un augstumu BAS-77 augstumu sistēmā un nospiežot pogu “Rēķināt”, programma uz ekrāna parādīs ievadīto ģeotelpisko informāciju un augstumu LAS-2000,5 augstuma sistēmā. Rezultātus var kopēt uz starpliktuvi vai saglabāt failā.

ĢEOĪDU PĀRVEIDOJUMI

18.png 

Lai aprēķinātu ģeoīda viļņa un normālā augstuma vērtību punktā, jāievada punkta koordinātes LKS-92 TM koordinātu sistēmā, kā arī elipsoidālais augstums punktam. Toponets piedāvā 7 ģeoīda modeļus:

 • Toponet 2005
 • LV 98
 • EGM 96 NKG
 • LV 14 (01.12.2014)
 • LV 14 (18.12.2014)
 • Bez ģeoīda
 • Nav norādīta ģeotelpiskā informācija.

Katram modelim pretī tiek norādīts punkta normālais augstums, sigmas vērtība un ģeoīda viļņa vērtība.
Rezultātus var saglabāt starpliktuvē vai arī izvadīt failā.

PUNKTI

Lai izveidotu punktu projektu ir jāvēic šādas darbības:

 • Jāpārliecinās, ka parametri ir atbilstoši vēlamajam rezultātam
 • Jāuzspiež uz "Jaunu punktu projekts" pogas
 • Jāuzspiež un pogas "Ielasīt projekta koordinātas"
 • Jāizvēlas izejas koordinātu fails
 • Jāuzspiež poga "Ielasīt mērījumu datus"
 • Jāizvēlas mērījumu koordinātes
 • Jāievadā Epsilon vērtības
 • Jāuzspiež poga "Aprēķināt pārus"
 • Jānospiež poga "Saglabāt salīdzināšanu"
 • Jānospiež poga "Izveidot mikrostacijas failu"


PARAMETRI

41.png

Ņemot vērā, ko noviržu lielums var būt dažāds un arī nepieciešamais atskaites mērogs, izstrādātajā lietotnē ir iespējams mainīt simbolu mērogu („scale”), tekstu rotāciju un novietojumu (kādā attālumā tiks novietoti teksti no bultu sākuma punkta) u.c.

42.png
43.png
44.png
333.jpg
444.jpg
555.jpg
666.jpg

IELASĪT PROJEKTA KOORDINĀTES

30.png
izejas koordinātu piemērs:
301 2000.000 3000.000 10.000
302 2000.760 3001.150 10.017
303 2001.520 3002.300 10.034
304 2002.280 3003.450 10.051
305 2003.040 3004.600 10.068
306 2003.800 3005.750 10.085
307 2004.560 3006.900 10.102
308 2005.320 3008.050 10.119
309 2006.080 3009.200 10.136
310 2006.840 3010.350 10.153
311 2007.600 3011.500 10.170
312 2008.360 3012.650 10.187
313 2009.120 3013.800 10.204
314 2009.880 3014.950 10.221
315 2010.640 3016.100 10.238
31.png

IELASĪT MĒRĪJUMA KOORDINĀTES

32.png
33.png

APRĒĶINĀT PARAMETRUS

34.png
35.png

Epsilon funkcija nodrošina līdzīgu skaitlisko vērtību meklēšanu noteiktā diapazonā.
Nospiežot pogu „Aprēķināt pārus”, tiek izmantotas norādītās Epsilon vērtības un meklēti savstarpēji saistītie dati.

36.png

Statuss norāda katra punkta stāvokli pēc pāru meklēšanas. „Ir kārtībā” nozīmē, ka ir veiksmīgi atrasts punktu pāris.
Ar ierakstiem „Trūkst mērījuma punkts” vai „Trūkst oriģinālais punkts” tiek atzīmēti pāri ir palikuši punkti, kuriem neizdevās atrast pāri
Šie ieraksti tiek novietoti saraksta beigās ar atzīmi, lai lietotājs varētu manuāli pārbaudīt, kur ir radusies kļūda. Vai ir jāpalielina Epsilon vērtība jeb meklēšanas diapazons, vai arī ir ieviesusies rupja kļūda koordinātu sarakstos.

SAGLABĀT SALĪDZINĀŠANU

37.png

Nosaukums tiek veidots no projekta atzīmju faila nosaukuma. Piemēram, ja projekta dati glabājas teksta failā projekts.txt, tad salīdzinājuma failu varēs atrast ar nosaukumu projekts.compared.csv. Tas satur precīzi to pašu informāciju, ko lietotājs redz mērījumu rezultātu logā pēc salīdzināšanas.

38.png

IZVEIDOT MIKROSTACIJAS FAILU

39.png

šo izveidoto salīdzinājumu konvertē uz *.muc failu importēšanai Bentley MicroStation vidē. Tajā pašā mapē, kur glabājas *.txt faili, arī jaunais *.csv fails, tagad tiks saglabāts arī projekts.compared.muc.

40.png

BŪVNIECĪBA

PROJEKTA UN REĀLO DATU SALĪDZINĀŠANA

PARAUGA DATI

TOPOGRĀFISKIE MĒRĪJUMI

šeit būs faili: rtk, tahimetra

2D ĢEODĒZISKĀ TĪKLA MĒRĪJUMI

šeit būs tahimetra faili un gnss un nivelieris+csv (merijumi_grafiski)

1D ĢEODĒZISKĀ TĪKLA MĒRĪJUMI

Šeit būs fails niveliera

RTK MĒRĪJUMI